Controladors d'accés | Catcontrol Generaliti

Control d’accés

El nostre personal de control d’accés vetlla pel correcte desenvolupament de tot esdeveniment. Exercim les funcions d’admissió i control d’accés del públic a establiments, espectacles públics, privats o activitats recreatives i esportives.

Control d’accés s’entén com a un conjunt d’accions amb la finalitat d’assegurar i protegir de les persones no desitjades ni autoritzades

Comptem amb grans professionals, preparats i qualificats per desenvolupar perfectament la seva feina.